Om Näset Juridik

Näset Juridik är en juridisk byrå med säte i Höllviken. Vi är en allmänpraktiserande byrå inom det civilrättsliga området, men vi har specialistkompetens inom Familjerätt, Internationell privaträtt, Skatterätt och Arbetsrätt. Vi tillhandahåller kvalificerad företagsrådgivning för små och medelstora företag och dess ägare. Vi kan även ge dig värdefull rådgivning vid in- och utflyttning till och från Sverige.

Familjerätt

Inför varje större förändring i livet bör man se över sin livssituation ur ett juridisk perspektiv. Det kan röra sig om att bli sambo, gifta sig, få barn, köpa bostad, starta företag eller planera inför ålderdomen.

Vi tillhandahåller rådgivning och hjälper dig att upprätta nödvändiga dokument.

Internationell privaträtt

Är man svensk medborgare och bosatt utomlands är det av yttersta vikt att vara medveten om vilka regler som gäller tex vid skilsmässa eller dödsfall.

Sedan den 17 augusti 2015 har nya regler vad gäller arvsrätten inom EU. Från och med nämnda datum gäller, till skillnad från tidigare regler, att hemvistlandets arvsregler gäller all egendom i dödsboet efter den avlidne. Är du svensk medborgare och bosatt i Spanien gäller således spanska arvsregler vid ditt bortfall för all din egendom. Vill du att svensk lagstiftning ska gälla måste du upprätta ett testamente med lagvalsavtal.

Vi tillhandahåller rådgivning inom området och hjälper dig att upprätta nödvändiga handlingar.

Skatterätt

Vi tillhandahåller kvalificerad skatterådgivning till såväl privatpersoner som företag och dess ägare.

Arbetsrätt

Ibland uppstår det situationer i arbetslivet där du som arbetsgivare eller som arbetstagare inte vet vilka regler som gäller och hur du bör gå vidare för att nå en lösning på situationen.

Det kan röra sig om omstruktureringar, uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, disciplinärenden eller frågor om kollektivavtal mm.

Vi tillhandahåller kvalificerad rådgivning till såväl arbetstagare som arbetsgivare inom det arbetsrättsliga området.

Näset Juridiks utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Näset Juridik, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn-
Bolagsform-
Datum för upprättande-
Org.nr:-
Arbetsgivaravgift-
Aktiekapital-
Omsättn.intervall-
F-skatt-
Registrerad för moms-
SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration

Kategorier

Möjliga telefonnummerformat

072040217507-204 021 75072-040 21 750720-40 21 75072-0402175