Om Masmästaren Fastigheter

Masmästaren ska vara det självklara alternativet som hyresvärd, både för privatpersoner och för företag. Till privatpersoner erbjuder vi säkra bostäder i centrala lägen med god service och till företag erbjuder vi säkra och flexibla affärslokaler i bästa lägen med god service. Hyresgäster som av olika skäl valt att lämna oss ska längta tillbaks till att åter bli hyresgäst hos Masmästaren.

Affärsidé

Masmästaren ska verka långsiktigt och äga centrala fastigheter i städer belägna i mellersta Sverige med förväntad framtida tillväxt. Fastigheterna ska brukas inom segmenten bostäder, kontor, butiker och hotell och förvaltas miljövänligt och med god service. Ägarna finansierar verksamheten genom att reinvestera vinster och kassaflöden---reinvestering i bolagets utveckling och konsolidering går före aktieutdelning. Masmästaren är värdedrivet och värdet av bolaget ska öka genom att vi skall:

- vara lyhörda för hyres-och fastighetsmarknadens önskemål och anpassa förvaltningen till dessa önskemål.

- bedriva effektiv förvaltning och idérik utveckling av fastigheterna.

- förvärva, avyttra och investera i fastigheter för att höja beståndets värde.

-genom engagerat ledarskap utveckla strukturkapitalet genom att investera i modern digital teknik och utbilda medarbetarna till att ligga i framkant.

Organisation

Vi har valt att organisera oss i olika avdelningar utifrån vad arbetsuppgifterna kommer närmast i fastighetsförvaltningen.

Ekonomiavdelningen administrerar allt som följer med ägandet och uthyrningen av våra fastigheter såsom löpande bokföring, hyresavisering, leverantörsfakturahantering, årsbokslut, inkomstdeklarationer mm.

Fastighetsavdelning 1 & 2 har både administratörer och fastighetsskötare anställda. Administratörerna hyr ut bostäder och lokaler i våra fastigheter och med detta följer större delen av kundkontakten med blivande hyresgäster. Vidare handhar avdelningarna ombyggnationer och renoveringar i samband med ut- eller inflytt av hyresgäster. Även renoveringar under hyrestiden handhas av fastighetsavdelningarna. Fastighetsskötarna ombesörjer främst all felanmälan från våra hyresgäster, men även upphandling av energi, drift- och underhåll av alla tekniska delar av fastigheterna samt förebyggande underhåll.

Kvalitet

Vi lägger stor vikt vid att förvalta våra fastigheter väl och tillhandahålla våra hyresgäster den service som efterfrågas. Externa mätningar som genomförts av våra hyresgästers omdömen om oss visar på mycket nöjda svar.

Vidare bemödar vi oss att förvalta våra fastigheter så som medborgare och beslutsfattare på de lokala marknader vi verkar förväntar sig av seriösa fastighetsägare. Under senare år har upprustningen av våra innergårdar och fasadrenoveringar av våra fastigheter efter Slaggatan i Falun rönt uppmärksamhet. Ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda och leverantörer.

I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra interna relationer och i våra relationer till omvärlden.

Masmästaren ska kännetecknas av förståelse för värden som omtänksamhet, miljöhänsyn och trygghet. Insikten ska dagligen omsättas i åtgärder som förstärker Masmästarens goda rykte.

Omtänksamhet

Vi skapar relationer genom ett gott värdskap präglat av att våra nuvarande hyresgäster ska trivas och att våra tidigare hyresgäster ska längta tillbaks. Hyresgästen ska tycka att det som erhålls är prisvärt. Det vi tillhandahåller och levererar ska upplevas vara mer värt än vad andra fastighetsbolag kan erbjuda för samma pris.

Trygghet

Vi ska för hyresgästernas trivsel och trygghet tillse att det i Masmästarens fastigheter och på tillhörande tomtmark är rent, snyggt, hälsosamt och säkert.

Masmästaren Fastigheters utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 1
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 2
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 3
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 4
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 5
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 6
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 7
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 8
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 9
  • Masmästaren Fastigheter Bostadsföretag, Borlänge - 10

Masmästaren Fastigheter, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Masmästaren Fastigheter AB

Bolagsform

Aktiebolag

Datum för upprättande

25.07.2001

Org.nr:

5566135421

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

25000000

Omsättn.intervall

1 - 49

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

64202 Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Exekutiva befattningar/Administration

Ordförande

Eva Andrea Sigurgeirsdottir

Verkställande direktör

Åsa Sophia Jansson Willemark

Ledamot

Petra T L Sprangers

Ledamot

Eva Andrea Sigurgeirsdottir

Ledamot

Åsa Sophia Jansson Willemark

Suppleant

Personuppgift Skyddad

Huvudansvarig revisor

Isa Birgitta Schuman

Finansiell information

Omsättning

30 tkr

Vinstmarginal

324 %

Anställda

10-19