Se på karta

markentreprenör, anläggningsentreprenör uppsala 

gav 518 företag inom detta område

Libro Ringväg 3675228 Uppsala
logo

Vi på Hallbloms har stor yrkeskunskap och lång erfarenhet inom vårt arbetsfält. Vi utför alla typer av markarbeten och stensättningar samt parkanläggningar och parkskötsel. Förutom anläggningsuppdrag utför vi även smide och snickeri.

Libro ringväg 6375228 Uppsala
logo

Vi har ett komplett utbud av personal, maskiner och utrustning, för järnvägsarbeten. Vi har även en egen avdelning för järnvägssäkerhet, med specialutbildad personal. Här finner ni även transporter för järnväg, samt utbildningar inom järnvägssäkerhet. Välkomna att kontakta oss!

Virdings allé 32B75450 Uppsala
logo

Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall. Vi sköter om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar, 15 vattenverk, 13 reningsverk och 100-tals pumpstationer.

Lastbilsgatan 875454 Uppsala
logo

Idag är Skuttunge Mark & Bygg ett etablerat företag som bedriver entreprenadarbeten. Kärnverksamheten ligger inom mark och anläggning. #nl#Med 30 anställda täcker vi behovet hos både små och större företag. Självklart jobbar vi även mot privatpersoner. Vi har utfört jobb för Uppsala kommun, Tierps kommun och diverse större byggföretag och bostadsföreningar.

Kvarnbo 2575265 Uppsala
logo

Vallgårda Entreprenad AB är ett mark och anläggningsföretag som startades 1999. Vi började med en minigrävare och specialiserades oss på grundisoleringar av gamla villor. Idag utför vi allt från skötsel av gräsmattor och gator till infiltrationer, grundisoleringar, plattläggning och försäljning av pooler och marksten mm till företag och privatpersoner.

(5)

Lilla Bärsta 1175591 Uppsala
logo

Vi har 30 års erfarenhet av trädfällning och utför stubbfräsning och en mängd andra markarbeten: tomtplanering samt reningsverk.

Uppsalavägen 1819330 Sigtuna
logo

Företaget finns i Sigtuna men välkomnar kunder från Uppsala.

Specialitet omplanering och förbättring av redan etablerade villatomter.Markarbeten med minigrävare på villatomter sedan 1989 med alla där förekommande grävarbeten, från stubbar och häckdiken till grusgångar, garageinfarter, underlag till stensättning, kabel- och rördiken, fiberkabel / fibergrävning, dränering, plintgropar, utfyllning, tomtplanering...Uthyrning av skylift / släpvagnsliftar sedan 2007.

Rasbo-Årsta 874178 Uppsala
logo

Vi fräser asfalt och betong med små och stora maskiner. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Anna Fabris gata 1475454 Uppsala
logo

Vi är en etablerad markfirma som är specialiserade på Villagrunder sedan 1991. Vi utför givetvis alla sorters markjobb så som förberedelser och återfyllning av Pool, källardräneringar, ombesörjer sprängning, trädfällning, rivningsarbeten etc. Hör av er för en offert!

Långsjövägen 1474172 Almunge
logo
Östra Hållstavägen 1476172 Norrtälje
logo

Företaget finns i Norrtälje men välkomnar kunder från Uppsala.

Vi arbetar med rostskydd, plåtjobb, ombyggnationer, kylare och värmeväxlare m.m. Besök även tectyla.se för mer information.

Skebogatan 475228 Uppsala
logo

Meab Miljö Entreprenad är ett transport och entreprenad företag. Våra tjänster är bland annat: Lättrivning, tungrivning. skrotning/demontering, marksanering,avfallshantering,containerservice,schakttransporter, maskintransporter, Grävmaskiner, kranlyft, poolfyllning, sopkärlstvätt, uthyrning av fordon.

Libro Ringväg 4575228 Uppsala
logo

Scandrock erbjuder masshantering och totalåtaganden inom bergschakt där vi ansvarar för komplett hantering av bergsarbete från start till slutfört uppdrag. Har du exempelvis behov av hjälp med att losshålla och ta ut berget ur spontgropar, under och inuti byggnader så är vi rätt partner för det. Vi utför även stora massförflyttningar med snäva tidsramar, arbete i känsliga miljöer och djupa vertikalschakt, rulltrappsschakt och gruvor samt sekretessuppdrag. Vi har möjlighet att skräddarsy vårt utförande efter ditt behov - inga uppdrag är omöjliga för oss! Innovation och utveckling sker i egen regi inom Scandrock och vi är måna om att ständigt ligga i framkant gällande ny teknik och effektiva arbetsmetoder. Vårt fokus ligger även på att förbättra arbetsmiljön för att kunna utföra alla typer av arbeten, där konventionell utrustning inte alltid räcker till. Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder och ser fram emot att inleda ett samarbete med dig och ditt företag.

Saringe 1874793 Alunda
Almunge-Söderby 70A74197 Almunge
Grafikgatan 29A75454 Uppsala