Mandaiska Kulturföreningen I Sandviken
Vägbeskrivning