Om LF Psykoterapi Lena Fransson

Funderar du på att söka terapi? Psykoterapi innebär behandling av psykiska svårigheter genom samtal och har goda och väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa.

Stödjande samtal

Svåra perioder kan drabba oss alla någon gång i livet. Det kan handla om separationer, livskriser eller förluster av olika slag liksom sjukdom och sorg. Att tala om sina tankar och känslor med en annan människa är en väg till hälsa och läkning oavsett om det har hänt nyligen eller för länge sedan.

De händer ibland att vi behöver professionell hjälp att våga närma oss våra känslor vid svåra upplevelser. Samtalsbehandlingen kan hjälpa dig att göra upplevelserna mer begripliga och att ge ökad förståelse för dina egna reaktioner.

Psykoterapi

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Relationell psykoterapi är en vidareutveckling av den psykodynamiska psykoterapin och har sin grund i affektterori (att förstå känslornas funktion och läkande kraft) och modern utvecklingspsykologi, baserad på spädbarnsforskning och anknytningsteori. En grundläggande tanke i den psykodynamiska psykoterapin är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Även om ett viktigt syfte med terapin är att uppnå symtomfrihet kommer terapin därför inte att ensidigt fokusera på symtomet.

Kognitiv terapi/KBT

Utgår från att kartlägga sambandet mellan tankar känslor och handlingar. Vi människor tolkar verkligheten utifrån vår livshistoria och utvecklar grundantagande om oss själva och andra och detta styr hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Ibland fastnar vi i negativa tankemönster och i den kognitiva terapin arbetar vi med att förändra negativa tankemönster till mer ändamålsenliga sätt att tänka och hantera olika situationer. KBT är ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika. De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar, med varandra. Terapeuter väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med. I KBT finns metoder som t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Mindfulness-baserad kognitiv terapi, Acceptance and committment therapy (ACT), (Källa samrådsforum).

Parsamtal

Det lönar sig att investera i sin parrelation! Relationer är dock inte alltid lätta att hantera. Våra relationer behöver kontinuerlig omtanke och underhåll för att utvecklas och växa.

Det kan vara till hjälp att samtala med varandra tillsammans med en tredje professionell part som kan vägleda och visa på verktyg för att komma ur negativa mönster och få till en förändring.

Handledning

la som arbetar inom ett människovårdande yrke bör ha tillgång till handledning. När man arbetar med människor är det viktigt att få ge utrymme för egna frågor och reflektioner kring sig själv och sitt handlande i olika situationer. I handledning kan problem och svårigheter i arbetssituationen nyanseras, tydliggöras och undersökas. Därefter kan förhållningssätt, strategier och åtgärder diskuteras.

Att ha handledning i sitt yrke är ett stöd och en avlastning. Det ökar också den inre tryggheten och säkerheten vilket kan förebygga stress och utmattningstillstånd.

Handledning kan ske vid enstaka tillfällen eller regelbundet under en bestämd tid.

LF Psykoterapi Lena Franssons utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

LF Psykoterapi Lena Fransson, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn-
Bolagsform-
Datum för upprättande-
Org.nr:-
Arbetsgivaravgift-
Aktiekapital0
Omsättn.intervall-
F-skatt-
Registrerad för moms-
SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration

Möjliga telefonnummerformat

073022462507-302 246 25073-022 46 250730-22 46 25073-0224625