Se på karta
Tegnérlunden 711161 Stockholm

Nya Kyrkan grundar sin tro på Bibeln och på Emanuel Swedenborgs skrifter. Vi är etablerade och spridda över hela världen.

Olof palmes gata 2511122 Stockholm

Sjundedags Adventistsamfundet är riksorganisation för de drygt 30-tal adventistförsamlingar som finns i Sverige. Adventistsamfundet är den svenska grenen av den globala kristna kyrkan som heter Seventh-day Adventist Church. Adventistsamfundet är arbetsgivare för de medarbetare som arbetar i församlingarna. Samfundet har ett omfattande barn- och ungdomsarbete.

Prostvägen 1417164 Solna

Har du frågor om kyrkogård och begravning, kontakta oss.

Mulstavägen 1113737 Västerhaninge

Lidakyrkan har växt fram ur och formats av den väckelse- och frikyrkorörelse som sedan senare hälften av 1800-talet bidragit till att prägla den kristna kyrkan i Sverige. Församlingen samlar människor som vill bekänna sig till kristen tro och vill förkunna den kristna evangeliet. I respekt för olika tolkningar av den kristna tron och i samverkan med andra vill församlingen vara till stöd och hjälp för människor i sin närhet. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan.

Odenvägen 318132 Lidingö

Mitt i Lidingö Centrum vill Ansgarskyrkan vara en mötesplats för dig. Sex dagar i veckan står Café Ansgar öppet, samtidigt som kyrksalen är öppen för stillhet och eftertanke.

Lingvägen 14912361 Farsta

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka som ger möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Vår kyrka är till för dig, i vardagen liksom vid livets stora skiften; Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Se vår hemsida.

Angantyrvägen 3918254 Djursholm

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka som ger möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Vår kyrka är till för dig, i vardagen liksom vid livets stora skiften, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Se vår hemsida.

Kungsträdgårdsgatan 1211147 Stockholm

S:ta Eugenia församling grundades 1837 och är den äldsta katolska församlingen i Sverige sedan reformationen. Församlingen omfattar Stockholms innerstad norrut från Gamla Stan samt Stockholms norra och västra förorter och har ca 10 500 medlemmar.

Allévägen 115532 Nykvarn

Välkommen till Svenska kyrkan i Nykvarn. När livet händer! När vi välkomnar någon i dopet. När vi firar kärleken mellan två människor. Eller tar farväl av dem som stått oss nära i livet. Livets stora händelser har alla en plats i kyrkan.#närlivethänder

Kyrkvägen 418630 Vallentuna

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka som ger möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Vår kyrka är till för dig, i vardagen liksom vid livets stora skiften, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Se vår hemsida.

Stiftsgårdsvägen 2117853 Ekerö

Stiftsgården Marielund är naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren - i avskildhet på landet strax utanför Stockholm. En plats att mötas på för både vuxna, barn och ungdomar.

Sörentorpsvägen 1017079 Solna

I Ulriksdal finns Solna församlings nyare begravningsplats.

Västberga gårdsväg 3012630 Hägersten

Ny Gemenskap erbjuder hemlösa, socialt utsatta och ensamma mat, stöd och råd, värme och gemenskap. Ny Gemenskap startade 1968 som en vision om ett annorlunda samhälle, en gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras, ingen kallas avvikande. Ny Gemenskap är en ideell förening öppen för alla som vill vara medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att aktivt påverka verksamheten genom föreningsmöten och årsmötet där styrelsen väljs. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Kyrkvägen 1015332 Järna

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka som ger möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Vår kyrka är till för dig, i vardagen liksom vid livets stora skiften, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Se vår hemsida.

Västmannagatan 8311326 Stockholm

Vi dominikansystrar, eller predikarsystrar, som vi egentligen heter, ägnar hela vårt liv åt förkunnelse och teologi i någon form. Det kan se mycket olika ut, men det handlar alltid om att vara bärare av ett hopp till enskilda människor liksom till mänskligheten i stort. Välkommen att ta del av vår historia och spiritualitet, vilka vi är och vad vi gör här i Sverige liksom på andra platser i världen.

Högbergsgatan 31A11620 Stockholm

Välkommen till Sociala Missionen. Vår mission är att ge stöd åt den som inte får tillräcklig hjälp av samhället.

Kapellvägen 219135 Sollentuna

Edsvikskyrkans Församling är en frikyrkoförsamling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en fri och öppen kyrka som tillsammans med de övriga kyrkorna i Sollentuna tar ansvar för en kristen närvaro och ett kristet vittnesbörd bland människor som bor och arbetar i vår kommun.

Kraftvägen 1219637 Kungsängen

Församlingen Arken är en lokal kristen församling med ett arbete ut över hela världen. Vår vision är att särskilt värna om svaga och nödlidande människor.

Mölnbovägen 4C15332 Järna

Överjärna kyrka byggd på 1100-talet ligger centralt i Järna, strax intill församlingshemmet.

Trollvägen 315360 Mölnbo

Postillan ligger inne i Mölnbo samhälle och är Vårdinges församlingshem där vi har olika grupper och verksamheter.

Säby15391 Järna

Ytterjärna kyrka ligger vackert på en höjd ovanför Järnafjärden.

15396 Mölnbo

Vårdinge kyrka ligger centralt i den äldsta delen av kyrkogården som omges av raka välbyggda kallmurar. Kyrkogårdsytan är gräsbevuxen och uppdelad med grusgångar. Kastanj och lind växer innanför murarna. Från kyrkogården kan man se den närbelägna sjön Sillens vattenyta glittra.

Wahrendorffsgatan 311147 Stockholm

Judiska Församlingen arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen. Vi håller täta kontakter med det övriga svenska samhället, bevakar intressefrågor och samarbetar med andra religiösa trossamfund. Judiska Församlingen, inom ramen för Judiska Centralrådet, är den part det officiella Sverige (riksdag, regering och andra officiella organ) främst har som samtalspart när det gäller frågor som berör det judiska livet i Sverige.

Solglimtsvägen 117164 Solna

1783 bildades katolska församlingen i Stockholm. Fram till 1849 fanns ingen speciell kyrkogård för katoliker i Sverige utan de begravdes helt enkelt på stadens övriga kyrkogårdar. Det finns en speciell historia kring hur katolska kyrkogården kom till. I början av 1840-talet förliste en svensk båt vid Portugals kust. Olyckan krävde 200 svenskars liv.