Se på karta
Ulls väg 2775651 Uppsala

Akademikonferens är en gemensam organisation för Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet. Vår uppgift är att stärka universitetens varumärke genom professionellt genomförda och framgångsrika möten.