Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning logo

Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning

Om företaget

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

Läs mer om företaget
Telefonnummer
070-717 46...
Adress

Hylsvägen 4

72130 Västerås

Senaste årsredovisning

Årsredovisning saknas


Mer information

Öppettider

Stängt

Omdömen

Karta

test
KartaGå till kartvy

Få hjälp med din synlighet online

Vi på Eniro vill att det ska vara enkelt för svenska företag att nå ut och växa på internet - därför har vi samlat allt du behöver veta om digital marknadsföring under ett och samma tak.

Bildgalleri

Company image
Company image
Company image
Company image
Company image
Company image
Company image
Company image
Company image
Company image

Om oss

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

HÉLÈNE STOLT

Hélène är konsult i företaget sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Som ett komplement till detta har hon även högskoleutbildning inom ledarskap, organisationspsykologi och juridik etc. Helene har arbetat med bl.a. psykoterapi i Norge och som beteendevetare inom företagshälsovård. Hon har drygt 25 års erfarenhet av utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Hélène har stor erfarenhet från arbete med ledarskapsutveckling, kognitiv beteendeterapi och stressrelaterade frågor. Till sitt förfogande finns även ett omfattande nätverk som är tillgängligt vid behov. Hélènes synsätt präglas av kognitiva teorier och systemisk psykoterapi, men hon tillämpar även psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hon ser hellre möjligheter och lösningar än svårigheter och låsningar. "Det är verkligen spännande att kunna bidra med nya alternativa perspektiv och synvinklar". Hélènes strävan är att löpande uppdatera information om aktuell forskning, samt att arbeta utifrån evidensbaserade metoder och teorier. Engagemang, kunskap och flexibilitet utgör grunden i förhållningssättet med patientkategorin, där patienten alltid är i fokus.

Som leg. psykoterapeut arbetar jag med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete.

Hélène är medlem i bl.a. Akademikerförbundet SSR och nätverkar bl.a Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm, S:t Lucas, Svenska föreningen för kognitiv beteendeterapi och Riksföreningen Psykoterapi Centrum.

KVALITETSSÄKRING

Vi har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av företagets organisation, anställdas ansvarsfördelning, rutiner och processer, hur vi rekryterar nya medarbetare, hur vi skriver avtal med underleverantörer, kompetensutveckling av anställda, avvikelserapportering, hantering av klagomål och uppföljning av kvalitén på levererade tjänster.

Därutöver har vi specifik kvalitetssäkring av psykoterapiverksamheten som omfattar specifika krav. Denna verksamhet följs upp och kontrolleras av Socialstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den 1 juni 2013 övergår Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har också specifik kvalitetssäkring vid avtal med externa parter beroende på vilka krav de ställer på oss. Detta gäller också avtal vi har med landsting, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Vi har också kvalitetssäkrat oss gällande arbetsmiljö, brandskydd, hot- och våld. Samtliga sekretessbelagda dokument förvaras i låsbara godkända dokumentskåp fram till dess att gallring kan göras. Dokument som krävs enligt bokföringslagen sparas enligt gällande lagstiftning. Arbetsmaterial i PC är skyddade med lösenord som endast är tillgängligt för behörig personal. Även dessa dokument förstörs vid gallring. PC har alltid uppdaterade virusskydd och vi har rutiner för säkerhetskopierig av allt material som finns i PC.

Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagnings utvalda länkar

För dig som driver företaget

Att synas online
Vi fixar det åt dig

Att som företagare synas på internet är idag viktigare än någonsin, men digital marknadsföring kan ibland kännas krångligt och tidskrävande. Vi på Eniro kan hjälpa dig med din Google- och Facebook-annonsering samtidigt som vi ser över din sökmotoroptimering, nya hemsida och digitala närvaro.

Närvarokollen
Har du korrekt info på nätet?

Nästan 9 av 10 kunder uppger att de stött på felaktig företagsinformation online. Det skapar en dålig kundupplevelse och påverkar negativt din synlighet på Google.

Hemsidekollen
Bra hemsidor lockar fler kunder

Varannan besökare riskerar att lämna din hemsida om den tar mer än 3 sekunder för att ladda klart. Google älskar snabba och mobilanpassade hemsidor!

Kategorier
Sökord
anorexi, Psykoterapi, familjekonstellationer, ocd, integrativ psykoterapi, Sömnproblem, individuell psykoterapi, Låg självkänsla, barnpsykoanalys, Fobier, barnterapi, tvångsbeteende, krishantering, livscoachning, Existensiella problem, Värk, arbetsrelaterade problem, hälsopsykologi, affektiv psykoterapi, barnpsykoterapi, fobier. förlossningsrädsla, flygrädsla, Psykoterapeuter, panikångest, kognitiv psykoterapi, parterapi, kognitiv beteendeterapi, självkänsla, mental träning, tvångssyndrom, borderlineproblematik, nedstämdhet, föräldrarådgivning, Uppsägningar, leg psykoterapeut, chefsstöd, ångest, jagstrukturerande psykoterapi, objektrelationsterapi, konsulterande samtal, Legitimerad psykoterapeut, stödsamtal, existentiell problem, coachning, individualterapi, Smärta, Svartsjuka, beteendeterapi, Ensamhet, Traumatiska minnen, Förändringar, kroppsanalytiskt psykoterapi, mentaliseringsbaserad terapi, mobbning, Sorg, enskild psykoterapi, arbetspsykologi, familjeterapi, interpersonell psykoterapi, gestaltterapi, mindfulness, samtal, klaustrofobi, Sexuella problem, psykoterapeuter - legitimerade, utbrändhet, krissamtal kristerapi, självkänslor, Coaching, familjeproblem, ljudterapi, Social fobi, psykolog, bildterapi, familjerådgivning, lösningsorienterad, beroendeproblematik, alkoholmissbruk, Missbruk/Beroende, Generell ångest, kognitiv handledare, konflikthantering, kroppsinriktad psykoterapi, existentiell terapi, ätstörningar, anknytningsstöd, Ortrohet, livskriser, missbruk, kognitiv terapi, oro, Stress, terapi, Arbetslöshet, stressbehandling, korttidsterapi, chefsutveckling, depression, Panik ångest, Konflikter
Möjliga telefonnummerformat

0707174601

07-071 746 01

070-717 46 01

0707-17 46 01

070-7174601

0703484509

07-034 845 09

070-348 45 09

0703-48 45 09

070-3484509