Om Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

HÉLÈNE STOLT

Hélène är konsult i företaget sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Som ett komplement till detta har hon även högskoleutbildning inom ledarskap, organisationspsykologi och juridik etc. Helene har arbetat med bl.a. psykoterapi i Norge och som beteendevetare inom företagshälsovård. Hon har drygt 25 års erfarenhet av utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Hélène har stor erfarenhet från arbete med ledarskapsutveckling, kognitiv beteendeterapi och stressrelaterade frågor. Till sitt förfogande finns även ett omfattande nätverk som är tillgängligt vid behov. Hélènes synsätt präglas av kognitiva teorier och systemisk psykoterapi, men hon tillämpar även psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hon ser hellre möjligheter och lösningar än svårigheter och låsningar. "Det är verkligen spännande att kunna bidra med nya alternativa perspektiv och synvinklar". Hélènes strävan är att löpande uppdatera information om aktuell forskning, samt att arbeta utifrån evidensbaserade metoder och teorier. Engagemang, kunskap och flexibilitet utgör grunden i förhållningssättet med patientkategorin, där patienten alltid är i fokus.

Som leg. psykoterapeut arbetar jag med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete.

Hélène är medlem i bl.a. Akademikerförbundet SSR och nätverkar bl.a Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm, S:t Lucas, Svenska föreningen för kognitiv beteendeterapi och Riksföreningen Psykoterapi Centrum.

KVALITETSSÄKRING

Vi har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av företagets organisation, anställdas ansvarsfördelning, rutiner och processer, hur vi rekryterar nya medarbetare, hur vi skriver avtal med underleverantörer, kompetensutveckling av anställda, avvikelserapportering, hantering av klagomål och uppföljning av kvalitén på levererade tjänster.

Därutöver har vi specifik kvalitetssäkring av psykoterapiverksamheten som omfattar specifika krav. Denna verksamhet följs upp och kontrolleras av Socialstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den 1 juni 2013 övergår Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har också specifik kvalitetssäkring vid avtal med externa parter beroende på vilka krav de ställer på oss. Detta gäller också avtal vi har med landsting, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Vi har också kvalitetssäkrat oss gällande arbetsmiljö, brandskydd, hot- och våld. Samtliga sekretessbelagda dokument förvaras i låsbara godkända dokumentskåp fram till dess att gallring kan göras. Dokument som krävs enligt bokföringslagen sparas enligt gällande lagstiftning. Arbetsmaterial i PC är skyddade med lösenord som endast är tillgängligt för behörig personal. Även dessa dokument förstörs vid gallring. PC har alltid uppdaterade virusskydd och vi har rutiner för säkerhetskopierig av allt material som finns i PC.

Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagnings utvalda länkar

Bildgalleri

  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 1
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 2
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 3
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 4
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 5
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 6
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 7
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 8
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 9
  • Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning Psykoterapeut, Enköping - 10

Kognitiv- & Relationell Psykoterapimottagning, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

-

Bolagsform

-

Datum för upprättande

-

Org.nr:

-

Arbetsgivaravgift

-

Aktiekapital

-

Omsättn.intervall

-

F-skatt

-

Registrerad för moms

-

SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration

Kategorier

Möjliga telefonnummerformat

070717460107-071 746 01070-717 46 010707-17 46 01070-7174601070348450907-034 845 09070-348 45 090703-48 45 09070-3484509