Klimpfjällshandlarn
Vägbeskrivning
bensinstationer, bemannade gav 64 företag