Om KIA Kvalitetsstäd AB

Företaget säljer och utför städning till privatpersoner, privata företag, stat, kommun och landsting.Arbetet utförs enligt överenskomna instruktioner så kunden i fråga alltid blir nöjd. Företagets policy är att sträva efter en bra miljö och att hålla hög kvalitet.

Miljön

Vi verkar för och utvecklar städtjänster där hänsyn tas till människan och miljön. Vi ser till att minimera vår miljöpåverkan, ständigt förbättra vårt arbete inom miljön och förebygga påverkan på mark, vatten och luft samt ser till att uppfylla lagar, föreskrifter och övriga krav. Kemprodukterna vi använder är så skonsamma som möjligt och är i stor utsträckning miljömärkta samt biologiskt nedbrytbara. Företagets verksamhet miljöanpassas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med företagets åtaganden.

KIA Kvalitetsstäd ABs utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • KIA Kvalitetsstäd AB Städfirma, Malmö - 1
  • KIA Kvalitetsstäd AB Städfirma, Malmö - 2

Kategorier

Möjliga telefonnummerformat

04030779004-030 77 90040-30 77 900403-077 90