Om J.A. Törnqvist

Vi är ett mång­fa­cet­te­rat fö­re­tag som tror på att le­ve­re­ra ef­ter kun­dens be­hov. Verk­sam­he­ten spän­ner från tek­nis­ka och skräd­dar­syd­da lös­ning­ar till na­tur­li­ga pro­duk­ter som kom­mer av sam­ar­be­te med na­tu­ren. Vår kon­sult­verk­sam­het er­bju­der skräd­dar­syd­da IT-lös­ning­ar, såsom hem­si­dor, ap­par, hjälp­me­del och dy­likt.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

J.A. Törnqvist, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn-
Bolagsform-
Datum för upprättande-
Org.nr:-
Arbetsgivaravgift-
Aktiekapital0
Omsättn.intervall-
F-skatt-
Registrerad för moms-
SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration