Se på karta

hospicevård 

gav 3 företag inom detta område

Mellannorrlands Hospice AB

Öppet

Växthusstigen 785240 Sundsvall
logo

Vi är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

Nömmebergs Vårdhem

Högövägen 1057173 Stensjön
logo

Vår ambition är att göra det möjligt för våra boende/klienter och vår personal att uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i tillvaron. Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda. Vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes/klienternas rätt att utforma sina liv såsom de själva önskar. Syftet är att alla som arbetar i SHG ska kunna leva upp till denna vision.

Stiftelsen Vilohemmet Maria Regina

Storängsvägen 1813141 Nacka