Hörselskadades Riksförbund Insamlingsavd.
Vägbeskrivning