Se på karta
Riksvägen 1584331 Bräcke

Modesta arbetar med massage, laserterapi och stötvågsbehandling vid kliniken i Bräcke och ute på företag.Hjärtsäker-Din HLR utbildare utbildar dessutom företag och privatpersoner i Hjärt-Lungräddning inkl. hjärtstartare.

Hantverksgatan 2484331 Bräcke
Hannåsen 11084395 Gällö
Folketshus-Gatan 1484331 Bräcke
Östra Kungsvägen 584332 Bräcke