Grundsärskola läg- och mellanstadium
Vägbeskrivning