Fastighetsaktiebolaget Sandbäck 1:87
Vägbeskrivning