Se på karta
Luntmakargatan 4611137 Stockholm

Advokatfirman Jens Pedersen AB är en affärsjuridisk advokatbyrå som tillhandahåller juridiska tjänster med särskild inriktning på entreprenadjuridik, konsulträtt, offentlig upphandling och miljörätt. Välkommen in på hemsidan eller kontakta oss för mer information.

Södra förstadsgatan 3121143 Malmö

På Jaenecke Arkitekter arbetar vi med arkitektur, byggnadsprojektering och stadsbyggnad. Vi hjälper våra kunder att lösa komplexa uppgifter. Dessutom levererar vi ofta överraskande lösningar och nya infallsvinklar.

Tjärhovsgatan 8A11621 Stockholm

Vi tillhandahåller tekniska konsulttjänster inom VVS- och elprojektering. Kunskap och kvalitet. Erfarenhet och engagemang.

Von Utfallsgatan 3041505 Göteborg

ELK ska med högtställda krav på kvalitet utföra konsulttjänster avseende projektering, besiktning, kontroll och utredning inom det el- och teletekniska områdena samt belysningsdesign. Utreda tekniklösningar med avseende på miljö- och säkerhet.

Klostergatan 2A22222 Lund

5 (3)

Vi finns därför att vi är övertygade om att du behöver kvalificerade och smarta råd – inte en förklaring av rådande rättsläge. Vi vill att du ska kunna fatta kloka och genomtänkta beslut, och vår roll är att ge dig de handlingsalternativ och rekommendationer som gör att dessa känns trygga och välgrundade.Vi ser juridiken som verktyg, inte som ett självändamål.

Salixgatan 521232 Malmö

BN Consult Miljöteknik AB är ett konsultföretag med bred kompetens och mångårig erfarenhet inom processventilation. Vår styrka är att vi kan erbjuda hjälp med allt från utredning och analys till åtgärdsförslag, projektledning och konstruktion. Välkomna att kontakta oss för mer information!

Löjtnant Granlunds Väg 228152 Hässleholm

Vici är advokatfirman som finns för företagen och företagarna. Vi är specialister på affärsjuridik, kommersiell avtalsrätt m.m.

Danderydsvägen 14618236 Danderyd

Vi utför alla typer av arkitektuppdrag till bland annat kommuner, bostadsföretag, fastighetsbolag och privatpersoner.

Alsnögatan 1111644 Stockholm

Engagemang från skiss till färdig byggnad.

Husebergsgatan 2245153 Uddevalla

Kontoret arbetar med alla typer av arkitektuppdrag - stora som små - för både privatpersoner och företag. Drivkraften är alltid att skapa så bra arkitektur som möjligt inom projektets ramar, samtidigt som kunden vid varje tillfälle skall få det kunden efterfrågar. Allt bygger på en kreativ process där förutsättningar och villkor tidigt definieras i ett idékoncept med mål eller delmål för fortsatt arbete.

Rundelsgatan 1621136 Malmö

Vi är specialister på byggnadsverk såsom broar och andra tyngre anläggningar. Vi arbetar i både med tidiga skeden såsom utredning mm och i detaljprojekteringsskede där vi tar fram konstruktionshandlingar. Vi utför även inspektioner.Exempel på uppdrag:- Utredning- Projektering- Framtagande av konstruktionshandlingar- Granskning av handlingar- Broinspektion