Se på karta
Solberg FAGERMON68361 Ekshärad
Västanberg SVANHEDEN 368361 Ekshärad
Knappåsen SJÖSÄTTER68361 Ekshärad
Solberg HALLGÄRDET68361 Ekshärad
Nygård 568361 Ekshärad
Södra öjenäs HALVARDTORP68361 Ekshärad
Södra öjenäs LIBÄCKSGÅRDEN68361 Ekshärad
Våle HOLMSTRAND68361 Ekshärad
Södra skoga HEDETORP 268361 Ekshärad
Eriksberg MYRÅS 168361 Ekshärad
Norra loffstrand MÅRSGÅRDEN 168362 Ekshärad
Västanberg NEDRE MOSSTORP68361 Ekshärad
Norra skoga KLEMMESFOLK68361 Ekshärad
Nore LISSGÅRDEN68361 Ekshärad
Byn BJÖRKEBO 168362 Ekshärad
Byn HEDÅS 168362 Ekshärad
Våle BERG 168361 Ekshärad
Mossberg HAGGÅRDEN68361 Ekshärad
Norra Skoga Spårtorp 268361 Ekshärad
Gjutberg MANA68361 Ekshärad
Hamra KATTHULT68361 Ekshärad
Föskefors gård 268361 Ekshärad