Om Clean Water Engineering Sweden, AB

Clean Water Engineering (CWE) är det lilla konsultföretaget som gärna samarbetar med andra. En viktig del i företagets filosofi är att skapa robusta lösningar som ska vara tilltalande både ur miljö- och kostnadssynvinkel.

Vattenrening

Länsvatten vid marksaneringar är ofta starkt förorenat och vattnet behöver ofta renas i flera steg innan det kan ledas till en recipient.

Även vid vanliga schaktarbeten, där marken inte är förorenad, kan länsvatten behöva renas från partiklar för att ett känsligt vattendrag inte skall grumlas.

Beroende av vattnets föroreningsgrad och reningskrav kan CWE hjälpa till att ta fram och driftsätta rätt typ av reningsutrustning.

Grundvatten

CWE kan hjälpa till inom en rad områden som berör grundvattenfrågor:

Grundvattensänkningar.

Grundvattenbarriärer.

Provpumpningar.

Grundvattennivåmätningar.

Provtagning av grundvatten.

Grundvattenmodelleringar.

Dagvatten

CWE kan ta fram lösningar inom en rad områden som berör rening och hantering av dagvatten:

Sedimentationsdammar.

Utjämningsmagasin.

Infiltrationsmagasin.

Flytväggar i sjöar och vattendrag.

Lakvatten

CWE kan ta fram lösningar inom en rad områden som berör rening och hantering av lakvatten:

Lakvattendammar.

Flytväggar.

Syresättning: beräkning Ytluftare.

Kemisk fällning/sedimentering.

Filtrering.

Mätning och kontroll

Att sätta upp ett kontrollprogram för att övervaka vatten som leds till ett vattendrag är ofta en viktig del i ett projekt. CWE ta fram lösningar för övervakningssystem för vatten i ledningar eller direkt i ett vattendrag:

Flöde.

Turbiditet.

pH.

Flödesproportionell provtagning.

Clean Water Engineering Sweden, ABs utvalda länkar

Bildgalleri

  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 1
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 2
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 3
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 4
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 5
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 6
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 7
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 8
  • Clean Water Engineering Sweden, AB Byggnadsteknik, samhällsplanering, Uddevalla - 9

Clean Water Engineering Sweden, AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Clean Water Engineering Sweden AB

Bolagsform

Aktiebolag

Datum för upprättande

28.05.2010

Org.nr:

5568097934

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

50000

Omsättn.intervall

10000 - 19999 tkr

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

71124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik, 46699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

Exekutiva befattningar/Administration

Visar 4 av 7