Om Britt Mari Brage Psykoterapi - Individ o Par

Jag erbjuder psykoterapi, krissamtal, handledning, familjerådgivning samt traumabearbetning genom bl a EMDR metoden.

Jag erbjuder:

Psykoterapi/samtalsbehandling i frågor som rör relationsproblem, oro/ångest nedstämdhet, stress, kris, personlighetsutveckling eller det som rör vardagens alla problem. Samtalen kan vara individuella eller samtal med par/familjer.

Traumabearbetning. Har du varit utsatt för ett trauma(övergrepp, katastrof, olyckshändelse) kan jag erbjuda hjälp via EMDR-metoden. Det är en metod med inslag av olika terapitekniker som används för att bearbeta trauman. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Samtal som rör sex och samlevnad.

Familjerådgivning, ex på frågeställningar: svårigheter att prata med varandra, känslor som har förändrats, förändring är nödvändig, otrohet, svek.

Utbildningsterapi, gäller både på steg 1 och steg 2 nivå.

Handledning i psykoterapi, både enskilt och i grupp. Det gäller både utbildningshandledning och verksamhetshandledning.

Om mig:

Jag är socionom, leg psykoterapeut. (systemisk/familjeterapeutisk inriktning)

Handledare i psykoterapi.

Utbildad i sexologi.

Utbildad i EMDR metoden - certifierad EMDR terapeut.

Utbildad i klinisk hypnos.

Utbildad i mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT) vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Behandling av kronisk traumatisering och dissociation - fasorienterad behandling i praktiken under åren 2014-2015 med Suzette Boon.

Har erfarenhet av att arbeta med symboldrama.

Min målsättning är att vara lyhörd för den problematik som du söker för och att anpassa mina verktyg därefter. Eftersom vi människor sinsemellan är olika och dessutom har olika behov i olika skeden i livet ser jag det som en tillgång till flera perspektiv och metoder. Det är utgångspunkten för min integrativa inriktning.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatri och har även arbetat flera år inom barn- och ungdomspsykiatri.

Britt Mari Brage Psykoterapi - Individ o Pars utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Britt Mari Brage Psykoterapi - Individ o Par, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn-
Bolagsform-
Datum för upprättande-
Org.nr:-
Arbetsgivaravgift-
Aktiekapital0
Omsättn.intervall-
F-skatt-
Registrerad för moms-
SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration