Se på karta

behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem 

gav 9066 företag inom detta område

Valåker 215392 Hölö
logo

Åbykulle är ett socialterapeutisk boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. #nl#Verksamheten erbjuder individanpassade lösningar för personer § LSS personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning, problemskapande beteenden och stora omvårdnadsbehov. #nl#Åbykulle vänder sig till individer som är i behov av en småskalig helhetslösning i en skyddad miljö. #nl#Inriktningen bygger på socialterapi och neuropsykiatri.

Flensvägen 2064831 Hälleforsnäs
logo

Grunden för vårt arbete är en humanistisk grundsyn där vi anser att människan i grunden är god och kan lära och lära om.

Plogvägen 10335253 Växjö
logo

Vi stöttar familjerna i vardagen och hjälper dem finna bra lösningar på små och stora problem. Arabo finns i ett bostadsområde på Teleborg i södra Växjö. Inom gångavstånd finns vacker natur med sjö och strövområden, men även lekplatser, skola, barnomsorg, affär, sjukvård, tandvård, BVC osv.

Hoburgsvägen 41A62335 Burgsvik
logo

Gotlands Vård har funnits sedan 1968 i Burgsvik och Havdhem på södra Gotland och arbetar med gravt psykiskt funktionshindrade personer. Verksamheten har tillstånd för särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. På Rehabiltringsboendet i Burgsvik finns tillstånd för 13 platser och på serviceboendet i Havdhem 13 platser. Alla platser har fullvärdiga lägenheter som kök och badrum.

Dänningelanda Skåningegård 135593 Växjö
logo

Skåningegård är ett serviceboende enligt LSS, inriktat på vuxna personer med utvecklingsstörning. Skåningegård ligger i Dänningelanda, 10 km från Växjö centrum och 7 km från Linnéuniversitetet. Omgiven av öppna fält och skogar erbjuder Skåningegård ett lugnt och naturskönt boende och en daglig verksamhet med skiftande utbud, såväl utomhus som inomhus.

Ugglegatan 2021617 Limhamn
logo

Ugglebo är ett litet HVB (Hem för vård eller boende) med en liten personalgrupp bestående av fyra heltidsanställda personal och en deltid på 75%. Vi har fem platser för pojkar och flickor i åldern 14-19 år med psykosocialproblematik. Huset är en vanlig villa i ett villaområde i Limhamn, nära till stadsbussar och service, med buss tar det 20 minuter till Malmö Centralstation.

Garverigatan 241664 Göteborg
logo

Vi vänder oss till dig som har psykisk ohälsa eller är anhörig. Vår vision: Ett samhälle som ger utrymme för alla.

Mössebergsparken 3452137 Falköping
logo

"Rehabcenter Mösseberg ligger mitt i den vackra Mössebergsparken i Falköping. Här erbjuder vi bland annat rehabiltering efter cancer, reumatologisk rehab, multimodal smärtrehab ochpsykoterapi. Rehabcenter Mösseberg är en del av Bräcke diakoni, en fristående och politiskt obunden stiftelse. Som idéburna drivs vi av en vilja att göra skillnad, inte att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med hjärtat först."

Svetsarvägen 1017141 Solna
logo

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

Torsbyvägen 1113951 Värmdö
logo

Hem för vård och boende (HVB), särskilt boende samt LSS boende i Gustavsberg. Vi erbjuder rehabilitering och behandling för vuxna med psykiska problem/funktionshinder samt boende för vuxna enligt socialtjänstlagen.

Lilla Risåsgatan 2441304 Göteborg
logo

"Ditt hem är ditt och du ska få fortsätta leva ditt liv som tidigare. Med rätt stöd kan du bo kvar hemma så länge du önskar – och vi vill gärna vara med att göra det möjligt. Du ansöker om hemtjänst via Göteborgs Stad men kan själv välja en utförare som verkar i din stadsdel. Hemtjänst Göteborg är en del av Bräcke diakoni, en fristående och politiskt obunden stiftelse. Som idéburna drivs vi av en vilja att göra skillnad, inte att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med hjärtat först."

Västra Hindbyvägen 1821458 Malmö
logo

Hassela Skåne har sedan starten 1998 utvecklat en rad behandlande verksamheter för att möta upp det behov som finns runt barn och ungdomar, hos oss kan den unge få en trygg och stabil vuxenförebild som kan vägleda och stärka förutsättningarna till ett schyst och värdigt liv. Det handlar om att få den unge att se sig själv som en del av samhället med förmåga att påverka omgivningen och sitt eget liv positivt.

Kullevägen 6-57771 Virserum
logo

Vår ambition är att göra det möjligt för våra boende/klienter och vår personal att uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i tillvaron. Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda. Vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes/klienternas rätt att utforma sina liv såsom de själva önskar. Syftet är att alla som arbetar i SHG ska kunna leva upp till denna vision.

Hopslagarvägen 2873560 Ramnäs
logo

Viljan Asperger Centrum är ett LSS-boende, med en fristående gymnasieskola − Viljan Friskola − i nära samarbete. Här bor både pojkar och flickor. Miljön och verksamheten är anpassad för ungdomar och unga vuxna med Asperger syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Här kan du i lugn och ro och med hjälp av kunnig personal träna på just dina svårigheter och utveckla dina starka sidor.

Rosendalsgård 19491 Upplands Väsby

Rosersbergsvikens behandlingshem är ett särskilt boende och omsorgsboende i en liten och vacker miljö! Vi vänder oss till personer inom autismspektrumhandikapp, Asperger, autism oftast med ett förståndshandikapp eller svagbegåvning. Gästerna kommer oftast från Stockholm/Uppsala-regionen då man som andra vill ha nära till sina familjer.

Söderskogen 59475 Edsbruk

Socialterapeutiskt Gruppboende och dagcenter i lantlig naturskön småländsk miljö för LSS personkrets. Syrsagården ligger på en skogsgård vid namn Söderskogen belägen vid havsviken Syrsan i nordästra Småland i Västerviks Kommun.

Risbrinksgatan 558244 Linköping
logo

Behandling med grund i AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande. Behandlingen är fokuserad på missbruk-beroende-personlighetsbild och kriminalitet. Målsättningen är fullständig drogfrihet, personlig utveckling, individuell mognad och ett socialt anpassat liv. Behandlingen är individorienterad men sker mestadels i grupp. Behandlingens olika delar genomförs i kvinnogrupp, mansgrupp och blandad grupp liksom i minigrupp och i enskilda samtal.

Adolf Mörners Plan 270228 Örebro
logo
Hallströmsgatan 3759350 Västervik
logo

Vi är ett behandlingshem i Västervik som inriktar oss på behandling av unga tjejer i åldrarna 13-22. Här kan du se våra lokaler och läsa om behandlingen samt omdömen från tidigare elever och föräldrar. Vi beskriver hur en dag kan se ut och du kan läsa utvärderingar om verksamheten. Vill du veta vad som är på gång så följ oss på bloggen eller hitta till vår egen facebooksida.

Backa kyrkogata 2342258 Hisings Backa
logo

Att individanpassa behandlingen ser vi som ett måste för att kunna uppnå de mål vi tillsammans sätter upp.VI är även tre tjänster som vi levererar:HVB hem, flickor & pojkar från 16-21 år.Stödboende, flickor & pojkar 16-20 årÖppen vård, för familjer & ungdomar.

Stora allén 1261240 Finspång
logo

Konsulentstödd familjehemsvård som genom stöd, handledning och utbildning vill stärka och hjälpa familjehem i deras arbete.

Hammarkulletorget 62B /131042437 Angered
logo

Ananias hus är ett boende byggt på kristen värdegrund, med synen att varje människa är lika värdefull. Vi vill möta varje gäst, och de människor som involveras i arbetet kring våra gäster, med respekt, omsorg och integritet. I samverkan med våra gäster, socialtjänst och övriga involverade aktörer vill vi skapa en miljö där trygghet, hopp och tillit till framtiden kan växa.

Börjegatan 7875229 Uppsala
logo

OCD-Centret är ett specialist HVB-hem som bedriver dygnet-runt-vård och behandling för individer med tvångssyndrom. Vår verksamhet kan även erbjuda behandling i öppenvård. Vår öppenvårdsverksamhet är helt fristående från OCD-Centret HVB. Vi kan även erbjuda neuropsykologisk och/eller neuropsykiatrisk utredning. Utredning av detta slag ingår inte i behandlingen utan skall ses som ett komplement.