Om BB Stockholm förlossning

Välkommen till BB Stockholm som i vårdkedjan kan erbjuda: Barnmorskemottagningar, specialistmödravård, förlossning, BB, amningsmottagning och BVC.

Tillgänglighet

Vi har en hög tillgänglighet i hela vårdkedjan. Se öppet- och telefontider på hemsidan. Boka personligt möte via telefon eller via 1177 (E- tjänster) eller videosamtal via hemsidan.

Värdeord

Respekt- engagemang- kvalitet. Detta är de värdeord som utmärker den vårdidé som BB Stockholm erbjuder.

Vår värdegrund

• Att se de individuella behoven är en grundläggande förutsättning för god vård.

• I det personliga mötet är det viktigt att alla anställda respekterar varandra och den kompetens var och en bidrar med i yrkesmässiga möten eftersom det har betydelse för hur den vård vi erbjuder uppfattas.

• Vården hos oss utformas så att kvinnan/blivande föräldrar och anhöriga är delaktiga i vården och blir respekterade oavsett ålder, kön och bakgrund.

• I det personliga mötet och mötet med anhöriga är vi närvarande, ödmjuka och visar intresse för behov och frågor.

• Det första mötet är av betydelse för den fortsatta kontakten. Därför prioriterar vi detta möte särskilt.

• När vi informerar kvinnor och anhöriga, försäkrar vi oss om att informationen når fram. Att kvinnor och anhöriga vet vad som ska hända skapar ofta en känsla av trygghet.

• Genom att värna om andra arbetskamraters och kvinnor/barn/familjens integritet samt lyssna och visa respekt för andras kunskap skapas förutsättningar för god och säker vård.

• För att skapa förutsättningar för kontinuitet i vården strävar vårdteamet efter att vara överens och arbeta samordnat. Alla anställda ska ges samma information och vara lojala mot fattade beslut.

• Kvinnan/familjen skall ges möjlighet att vara delaktig i beslut som rör vården. Personalen ser och respekterar kvinnan/familjens val.

• Självkännedom och förmåga till empati hos vårdpersonalen är viktig för att patienterna ska kunna känna delaktighet och kunna välja.

Utveckling

BB Stockholm sätter patientsäkerheten främst och arbetar systematiskt för att vården ska bedrivas så säkert som möjligt.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och strävar efter att minimera miljöriskerna verksamheten kan orsaka.

BB Stockholm bedriver både kvalitetssäkringsprojekt och forskning vilket är en strategi för att möjliggöra att vården som bedrivs är av hög kvalitet.

BB Stockholm förlossnings utvalda länkar

BB Stockholm förlossning, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

Barnbördshuset Stockholm AB

Bolagsform

Aktiebolag

Datum för upprättande

13.06.2001

Org.nr:

5566120290

Arbetsgivaravgift

Registrerad

Aktiekapital

1000000

Omsättn.intervall

100000 - 499999 tkr

F-skatt

Ja, registrerad för F-skatt

Registrerad för moms

Ja

SNI-bransch

86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus, 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m., 86903 Primärvård, ej läkare, 86212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård

Exekutiva befattningar/Administration

Visar 4 av 11

Möjliga telefonnummerformat

081235788808-123 578 88081-235 78 880812-35 78 88081-2357888