Om Börjesson Byggkonsult, Per

Företaget består av mig Per Börjesson och startades år 1995. Utöver arbetet som byggkonsult har jag drygt 20 års erfarenhet från entreprenadbranschen dels som platschef för större byggen samt som byggmästare med uthyrning av entreprenadutrustning. Genom min långa erfarenhet i branschen har jag byggt upp ett stort kontaktnät och en gedigen kompetens inom området.

Bygg- och projektledning

Har du funderingar som rör nybyggnation eller förändring av en befintlig fastighet? Byggkonsult Per Börjesson kan hjälpa dig att få dina projektidéer realiserade igenom hela eller valda delar av byggprocessen helt beroende på dina behov och önskemål.

Som projektledare ansvarar jag för att alla bitar faller på plats och i rätt ordning. Detta görs genom att samordna byggprojektets alla berörda parter, så som arkitekter, byggledning, konsulter, planläggare och myndigheter.

I egenskap av byggledare ansvarar jag för administrationen av det pågående byggprojektet. Detta innefattar allt ifrån upphandling av entreprenad till att genomförandet leder till förväntat resultat. Som byggledare fungerar jag som din förlängda arm på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen. Det som krävs för att din idé ska realiseras fullt ut.

CAD Projektering

Byggkonsult Per Börjesson kan överföra din idéskiss till färdiga byggkonstruktionsritningar.

Som verktyg för mitt projekteringsarbete använder jag CAD programmet AutoCAD 2011 och AutoCAD Architecture 2011.

Kontrollansvarig

För alla byggprojekt som kräver bygglov och bygganmälan ska det enligt PBL (plan- och bygglagen) finnas en kvalitetsansvarig med dokumenterad riksbehörighet. Byggkonsult Per Börjesson är av SITAC riksbehörigt certifierad (SC0482-12) kvalitetsansvarig.

När behövs en kontrollansvarig:

En kotrollansvarig ska enligt PBL utses av dig som är byggherre (du som för egen räkning eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten) som kräver bygg-, rivnings-, eller marklov. Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Byggkonsult Per Börjesson har utbildningen, kunnandet och certifieringen att utföra tillsynen och kontrollerna gentemot myndigheterna och utgör därmed en garant för dina krav på kvalitet och utförande.

Kontrollplan:

Som kontrollansvarig för ditt byggprojekt kommer jag kontrollera att entreprenörerna uppfyller myndigheternas bestämmelser vad det gäller utförande och teknik. Kontrollarbetet görs utifrån en objektanpassad kontrollplan innefattande:

- Vilka delar av byggprojektet som ska kontrolleras.

- Vem som utför kontrollerna.

- Vilka intyg och dokument som ska redovisas för byggnadsnämnden.

Den kontrollansvariges arbete:

Innan byggprojektet kan påbörjas ska den upprättade kontrollplanen godkännas av byggnadsnämnden. Mitt arbete som kvalitetsansvarig innefattar att se till så att kontrollplan och bygglov följs genom:

- Deltagande i byggprojektets startmöte, byggsamråd samt eventuella byggmöten och besiktningar.

- Ansvar för alla handlingar som avser projektets utformning och konstruktion.

- Ansvar för den fortlöpande dokumentationen avseende byggprojektet så som besiktningsprotokoll, egenkontrollredovisning, kontrollintyg mm.

Entreprenadbesiktningar

Besiktning av entrepenader innebär att efter byggnadens färdigställande kontrolleras det att entrepenören har utfört det som har beställts vid upphandlingen. Detta sker med hänsyn till förändringar som tillkommit under entrepenadens utförande och att den beställda kvaliteten har uppnåtts. När eventuella fel har åtgärdats är entrepenörens arbete avslutat. Därefter kan en garantitid följa som normalt gäller under två år. I sådana fall utförs en garantibesiktning för att se vilka förändringar som inträffat.

Byggkonsult Per Börjesson är av SITAC riksbehörigt certifierad (SC0359-10) entreprenadbesiktningsman. Slut och garantibesiktningar utförs branschmässigt enligt AB 04, ABT 06 eller ABS 09.

Börjesson Byggkonsult, Pers utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in
  • Börjesson Byggkonsult, Per Byggnadsteknik, samhällsplanering, Munkedal - 1
  • Börjesson Byggkonsult, Per Byggnadsteknik, samhällsplanering, Munkedal - 2

Börjesson Byggkonsult, Per, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

-

Bolagsform

-

Datum för upprättande

-

Org.nr:

-

Arbetsgivaravgift

-

Aktiekapital

0

Omsättn.intervall

-

F-skatt

-

Registrerad för moms

-

SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration

Finansiell information

Omsättning

-

Vinstmarginal

-

Anställda

-