Börje Karlsson

Hästhagsgatan 41B, 160356151 Huskvarna

Börje Karlsson

Nyodlingsvägen 2956146 Huskvarna

Börje Harald Karlsson

Rustmästaregatan 556143 Huskvarna
Vägbeskrivning

Gustaf Börje Ingemar Karlsson

Hästhagsgatan 7456151 Huskvarna