Avdelning 40 BUP, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
Vägbeskrivning