Om företaget

  Agenda Enviro är ett kunskapsföretag som hjälper Er verksamhet forma en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har mångårig erfarenhet som resulterar i professionell hjälp för Er inom ett stort antal områden med miljöanknytning.

  Läs mer om företaget
  Telefonnummer
  070-672 42...
  Adress

  Kvarndalsvägen 8

  51199 Sätila


  Mer information

  Öppettider

  Öppet

  0:00 - 24:00

  Omdömen

  Företaget har inga omdömen än

  Karta

  test
  KartaGå till kartvy

  Få hjälp med din synlighet online

  Vi på Eniro vill att det ska vara enkelt för svenska företag att nå ut och växa på internet - därför har vi samlat allt du behöver veta om digital marknadsföring under ett och samma tak.

  Om oss

  Agenda Enviro är ett kunskapsföretag som hjälper Er verksamhet forma en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har mångårig erfarenhet som resulterar i professionell hjälp för Er inom ett stort antal områden med miljöanknytning.

  Mer om oss

  Agenda Enviro ger Er råd, hjälper till med Era tillståndsansökningar, myndighetskontakter och miljökonsekvensbeskrivningar.

  Vi bygger upp Ert miljöledningssystem i samverkan med Er egen personal.

  Vi utför miljörevisioner och utbildningar samt genomför olika utredningar inom miljöområdet.

  För stora företag genomför vi Energikartläggningar enligt Energimyndighetens regelverk.

  Våra insatser utförs i huvudsak utgående från den egna kompetensen, men vi samarbetar också med andra parter där så är lämpligt för att vidga kompetensområdet ytterligare.

  För arbeten med miljöledning använder vi för kvalitetssäkring certifierade miljörevisorer enligt ISO 19 011.

  För energikartläggningar i stora företag använder vi för kvalitetssäkring certifierade Energikartläggare enligt Energimyndighetens krav.

  Exempel på aktiviteter inom vårt kompetensområde

  - Vi bistår och utbildar företagsledningar och andra nyckelpersoner i miljöledningssystem och miljölagstiftning. Vi anpassar utbildningarna till just Er verksamhet och Er organisation. Vi utbildar också Er samlade personalstyrka i miljöfrågor och miljöledning.

  - Vi utarbetar Tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken samt hjälper till med de nödvändiga samråden och myndighetskontakterna.

  - Vi bedömer Er verksamhets miljöpåverkan och tar fram Miljökonsekvensbeskrivningar som grund för tillståndsansökningar enligt Miljöbalken eller inom ramen för Plan- och Bygglagen.

  - Vi hjälper Er att utarbeta Hållbarhetsredovisningen, tar fram eller granskar Era Miljöredovisningar enligt Årsredovisningslagen m.m.

  - Med vår miljöjuridiska expertkunskap genomför vi ansvarsutredningar m.m. avseende förorenad mark och andra förorenade områden och vi bistår med Due Diligence-insatser inom miljöområdet och skapar kompletta team för en heltäckande insats.

  - Vi utför Interna Miljörevisioner och skräddarsyr utbildningar av miljörevisorer utgående från förhållandena vid Er verksamhet.

  - Vi utför Miljöutredningar och bygger upp Miljöledningssystem enligt ISO 14 001 i samverkan med Er personal. Vi samordnar systemet med kvalitetssystem (ISO 9 001, TS 16 949 m.fl.) och arbetsmiljösystem (enl. OHSAS 18 001, AFS 2001:1, kommande ISO 45 001 m.fl.).

  - Vi utarbetar Systemrutiner och skräddarsyr andra driftsrutiner nödvändiga för införandet av certifierbara system.

  - Vi utarbetar Kontrollprogram, strukturerar Egenkontrollen och sammanställer Miljörapporten.

  - Vi utför Periodiska besiktningar och samordnar undersökningar enligt kontrollprogram.

  För dig som driver företaget

  Att synas online
  Vi fixar det åt dig

  Att som företagare synas på internet är idag viktigare än någonsin, men digital marknadsföring kan ibland kännas krångligt och tidskrävande. Vi på Eniro kan hjälpa dig med din Google- och Facebook-annonsering samtidigt som vi ser över din sökmotoroptimering, nya hemsida och digitala närvaro.

  Närvarokollen
  Har du korrekt info på nätet?

  Nästan 9 av 10 kunder uppger att de stött på felaktig företagsinformation online. Det skapar en dålig kundupplevelse och påverkar negativt din synlighet på Google.

  Hemsidekollen
  Bra hemsidor lockar fler kunder

  Varannan besökare riskerar att lämna din hemsida om den tar mer än 3 sekunder för att ladda klart. Google älskar snabba och mobilanpassade hemsidor!

  Kategorier
  Sökord
  Energi, Miljökonsult, Farligt avfall, csr, Förorenad mark, Hållbarhetsredovisning, koldioxid, co2, Luft, Egenkontroll, Lösningsmedel, Periodisk besiktning STEMFS 2014:2, Managementkonsult, Praktisk miljöjuridik, Miljöbalken, Tillståndsansökningar, ISO 14001:2015, Miljövård, miljö, Partiklar, Stora företag, Luftrening, miljörevision, MIS, Vatten, Kväveoxider, Transporter, Ombud, ISO 19011 Miljörevision, Due diligence, ISO 14001, Luftkvalitet, Miljörevisor, Civilingenjör, Överklagningar, Miljöutredningar, Miljökonsekvensbeskrivningar, Bränsle Fordonsutsläpp, Konsulttjänster, Systemrutiner, MKB, Miljöjuridik, Miljölagstiftning, csr, corporate social responsibility, Energikartläggning Energikartläggningar i stora företag, Vattenrening, kvalitets och miljöledningssystem, Saneringsanmälan, konsulter miljö, Markmiljö, Interna rutiner, iso 14 001, Miljökvalitetsnormer, Kontrollprogram, Seveso 3 Miljöutredningar, Ansökningar, Certifierad miljörevisor Certifierad energikartläggare, Anmälningar, Riskbedömningar Miljöutredningar, Miljökonsulter, Certifiering, Miljörådgivning, Miljöutbildningar, Ledningsutbildningar, Luftvård Vattenvård, MKB, Miljökonsekvensbeskrivningar, VOC, Miljöledningssystem, Besiktningar, Reningsanläggningar, Energifrågor, Solenergi Svenska Luftvårdsföreningen, Miljödomstol, Miljömätningar, Riskbedömningar, Driftsrutiner, Arbetsmiljöledningssystem Verksamhetssystem, ISO 9001:2015 ISO 45001, Kvalitetsledningssystem, Hållbarhetsredovisningar, Miljörätt Tillståndsansökningar, Miljöbesiktningar, miljörevisioner, Energikartläggningar, Avfall, Miljöföreläsningar Överklagan, Utbildningar, tillståndsärenden, Utsläpp till vatten Utsläpp till luft, hållbarhet, Seveso, Miljöledning, Skräddarsydda utbildningar, miljöutbildning, utbildning, Miljömanagement Internrevisioner, Management, Energikartläggning, STEMFS 2014:2, ISO 14001 Energikartläggning, Miljökonsekvensbedömningar, Miljöjuridiskt ombud, tillståndsansökan
  Möjliga telefonnummerformat

  0706724240

  07-067 242 40

  070-672 42 40

  0706-72 42 40

  070-6724240