Om Agenda Enviro AB

Agenda Enviro är ett kunskapsföretag som hjälper Er verksamhet forma en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har mångårig erfarenhet som resulterar i professionell hjälp för Er inom ett stort antal områden med miljöanknytning.

Mer om oss

Agenda Enviro ger Er råd, hjälper till med Era tillståndsansökningar, myndighetskontakter och miljökonsekvensbeskrivningar.

Vi bygger upp Ert miljöledningssystem i samverkan med Er egen personal.

Vi utför miljörevisioner och utbildningar samt genomför olika utredningar inom miljöområdet.

För stora företag genomför vi Energikartläggningar enligt Energimyndighetens regelverk.

Våra insatser utförs i huvudsak utgående från den egna kompetensen, men vi samarbetar också med andra parter där så är lämpligt för att vidga kompetensområdet ytterligare.

För arbeten med miljöledning använder vi för kvalitetssäkring certifierade miljörevisorer enligt ISO 19 011.

För energikartläggningar i stora företag använder vi för kvalitetssäkring certifierade Energikartläggare enligt Energimyndighetens krav.

Exempel på aktiviteter inom vårt kompetensområde

- Vi bistår och utbildar företagsledningar och andra nyckelpersoner i miljöledningssystem och miljölagstiftning. Vi anpassar utbildningarna till just Er verksamhet och Er organisation. Vi utbildar också Er samlade personalstyrka i miljöfrågor och miljöledning.

- Vi utarbetar Tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken samt hjälper till med de nödvändiga samråden och myndighetskontakterna.

- Vi bedömer Er verksamhets miljöpåverkan och tar fram Miljökonsekvensbeskrivningar som grund för tillståndsansökningar enligt Miljöbalken eller inom ramen för Plan- och Bygglagen.

- Vi hjälper Er att utarbeta Hållbarhetsredovisningen, tar fram eller granskar Era Miljöredovisningar enligt Årsredovisningslagen m.m.

- Med vår miljöjuridiska expertkunskap genomför vi ansvarsutredningar m.m. avseende förorenad mark och andra förorenade områden och vi bistår med Due Diligence-insatser inom miljöområdet och skapar kompletta team för en heltäckande insats.

- Vi utför Interna Miljörevisioner och skräddarsyr utbildningar av miljörevisorer utgående från förhållandena vid Er verksamhet.

- Vi utför Miljöutredningar och bygger upp Miljöledningssystem enligt ISO 14 001 i samverkan med Er personal. Vi samordnar systemet med kvalitetssystem (ISO 9 001, TS 16 949 m.fl.) och arbetsmiljösystem (enl. OHSAS 18 001, AFS 2001:1, kommande ISO 45 001 m.fl.).

- Vi utarbetar Systemrutiner och skräddarsyr andra driftsrutiner nödvändiga för införandet av certifierbara system.

- Vi utarbetar Kontrollprogram, strukturerar Egenkontrollen och sammanställer Miljörapporten.

- Vi utför Periodiska besiktningar och samordnar undersökningar enligt kontrollprogram.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Agenda Enviro AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn-
Bolagsform-
Datum för upprättande-
Org.nr:-
Arbetsgivaravgift-
Aktiekapital-
Omsättn.intervall-
F-skatt-
Registrerad för moms-
SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration

Sökord

EnergiMiljökonsultFarligt avfallcsrFörorenad markHållbarhetsredovisningkoldioxid, co2LuftEgenkontrollLösningsmedelPeriodisk besiktning STEMFS 2014:2ManagementkonsultPraktisk miljöjuridikMiljöbalkenTillståndsansökningarISO 14001:2015MiljövårdmiljöPartiklarStora företagLuftreningmiljörevisionMISVattenKväveoxiderTransporterOmbudISO 19011 MiljörevisionDue diligenceISO 14001LuftkvalitetMiljörevisorCivilingenjörÖverklagningarMiljöutredningarMiljökonsekvensbeskrivningarBränsle FordonsutsläppKonsulttjänsterSystemrutinerMKBMiljöjuridikMiljölagstiftningcsr, corporate social responsibilityEnergikartläggning Energikartläggningar i stora företagVattenreningkvalitets och miljöledningssystemSaneringsanmälankonsulter miljöMarkmiljöInterna rutineriso 14 001MiljökvalitetsnormerKontrollprogramSeveso 3 MiljöutredningarAnsökningarCertifierad miljörevisor Certifierad energikartläggareAnmälningarRiskbedömningar MiljöutredningarMiljökonsulterCertifieringMiljörådgivningMiljöutbildningarLedningsutbildningarLuftvård VattenvårdMKB, MiljökonsekvensbeskrivningarVOCMiljöledningssystemBesiktningarReningsanläggningarEnergifrågorSolenergi Svenska LuftvårdsföreningenMiljödomstolMiljömätningarRiskbedömningarDriftsrutinerArbetsmiljöledningssystem VerksamhetssystemISO 9001:2015 ISO 45001KvalitetsledningssystemHållbarhetsredovisningarMiljörätt TillståndsansökningarMiljöbesiktningarmiljörevisionerEnergikartläggningarAvfallMiljöföreläsningar ÖverklaganUtbildningartillståndsärendenUtsläpp till vatten Utsläpp till lufthållbarhetSevesoMiljöledningSkräddarsydda utbildningarmiljöutbildningutbildningMiljömanagement InternrevisionerManagementEnergikartläggningSTEMFS 2014:2ISO 14001 EnergikartläggningMiljökonsekvensbedömningarMiljöjuridiskt ombudtillståndsansökan

Möjliga telefonnummerformat

070672424007-067 242 40070-672 42 400706-72 42 40070-6724240