Om Advokatfirman Rätt & Råd AB

Rätt och Råd är en allmänpraktiserande advokatbyrå, vilket innebär att du kan vända dig till oss med alla de juridiska frågeställningar som du kommer i kontakt med i det vardagliga livet. Det är inte ovanligt att vi biträder klienter både privat och som företagare.

Notarius Publicus

Advokat Jens Ericsson Rindö har förordnande av länsstyrelsen som biträdande Notarius Publicus i Solna.

Notarius Publicus kan bland annat hjälpa till med:

att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar,

att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,

att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

att efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,

att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

att bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan samt

att utfärda apostille.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in

Advokatfirman Rätt & Råd AB, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

-

Bolagsform

-

Datum för upprättande

-

Org.nr:

-

Arbetsgivaravgift

-

Aktiekapital

-

Omsättn.intervall

-

F-skatt

-

Registrerad för moms

-

SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration

Finansiell information

Omsättning

-

Vinstmarginal

-

Anställda

-