Om Advokaterna af Klercker & Oehme

Advokaterna af Klercker & Oehme – två advokatbyråer har blivit en. Företaget är flexibelt och jobbar på olika arbetsorter runt om i landet men är vardagligen stationerade i två kontor, Nyköping och Stockholm. I dag är vi totalt sex medarbetare, varav fem är verksamma jurister.Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som åtar oss uppdrag inom en mängd olika områden. Vi tillhandahåller tjänster åt såväl företag som privatpersoner. Under Medarbetare i menyn finner ni respektive jurist huvudsakliga inriktning. Vi kan ge biträde inom bland annat följande rättsområden:

Affärsjuridik

Affärsjuridik kan bland annat innebära bolagsbildning, aktieägaravtal, anställningsavtal för nyckelpersoner, arbetsrätt, avtal och avtalstolkning eller kommersiella tvister.

Allmän praktik

Tillvaron innehåller ibland oväntade situationer, ibland ska du köpa eller ge bort något av större värde. I dessa fall kan det då vara bra att kontakta en advokat för att se till att allt går rätt till. Vi hjälper dig med livets alla vanliga händelser som köp och gåvor och hjälper dig med avtal kring dessa händelser. Detta kan till exempel vara rådgivning, köp och gåvor, avtal och avtalstolkning eller samägande av lös egendom.

Brottmål

När du har utsatts för ett brott har du ofta möjlighet att få ett målsägarbiträde för att hjälpa dig i processen med bl.a. skadestånd och biträda dig vid förhör. När ett barn utsätts för ett brott kan det ibland finnas ett behov att någon utöver föräldrarna hjälper barnet, vi hjälper då till som särskild företrädare för barnet. Detta kan till exempel vara offentlig försvarare (Advokat UllaBella af Klercker, Advokat Per Oehme), målsägarbiträde och särskild företrädare för barn. Observera att vi utses av tingsrätten, men att du som enskild har rätt att begära någon av oss.

Familjerätt

Livet innehåller många olika skeden som äktenskap, barn, skilsmässa och dödsfall, dessa naturliga livshändelser kan medföra problem som kan vara svåra att förutse utan ordentlig kunskap i gällande rätt. Med rätt hjälp går även de värsta livshändelser kanske lite lättare. Detta kan vara gåva mellan makar, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, samägande, samboavtal, testamente, bouppteckning och arvskifte.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt kan innebära mycket och kan påverka många. Bland annat kan det handla om bostadsrätt, hyresrätt, uppsägningar och avhysningar, arrende, nyttjanderätter, intrång i fastighet, samfällighet, servitut, fel i fastighet, entreprenader och entreprenadtvister, samägande av fastighet, god man enligt samäganderättslagen eller jakträtter och jaktjuridik.

Advokaterna af Klercker & Oehmes utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Advokaterna af Klercker & Oehme Advokatbyrå, Stockholm - 1
  • Advokaterna af Klercker & Oehme Advokatbyrå, Stockholm - 2
  • Advokaterna af Klercker & Oehme Advokatbyrå, Stockholm - 3

Advokaterna af Klercker & Oehme, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnAdvokatfirman Af Klercker Aktiebolag
BolagsformAktiebolag
Datum för upprättande14.08.1989
Org.nr:5563665438
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital100000
Omsättn.intervall5000 - 9999
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch69101 Advokatbyråverksamhet

Exekutiva befattningar/Administration

Ulla-Bella Magrete af KlerckerVerkställande direktör
Ulla-Bella Magrete af KlerckerLedamot
Per Georg OehmeSuppleant
Carl Magnus HallbergRevisor

Kategorier

Sökord

underhållsbidragSocialrättUngdomsmålAffärsjuridikHyresrättFörvaltningsrättAdvokatbyråeräktenskapsförord dödsfallbodelningsavtal samboensam vårdnad rättigheterbodelningrättshjälp vårdnadstvistumgängesrättensam vårdnad ansökanbodelning sambobrottsanmälanjuridisk byråunderhållsskyldighetarvsrätt barnadvokat familjerättvårdnadshavare rättigheter[jurist]ofredande brottsbalkenolycka ersättningjuridisk konsultvårdnadshavaregrov misshandel strafffamiljerätt ensam vårdnadunderhållsbidrag retroaktivttestamente enskild egendomskadeståndsrättanstiftan brottskadeståndsrättenadvokat brottmålmisstänkt brottvårdnadstvistindirekt skadagranska avtalbarns arvsrättskadestånd ärrbrottsmisstänktadvokat testamentegemensam vårdnad reglerskilsmässa vårdnadpersonskada ersättningadvokat brottsmålensam vårdnad umgängesrättenskild egendom bodelningjuristfirmajuridisk hjälpbodelning äktenskapförundersökning brottmålpersonskadorvårdnad barnbrottmål juristäktenskapsförord enskild egendomsambo avtalensam vårdnadunderhållsbidrag barnbodelning fastighetensam vårdnadshavaremedicinsk invaliditet ersättningofredande straffsambolagen bodelningersättning arbetsskadaskadestånd sveda värkumgängesrätt gemensam vårdnadskada ersättninginkomstförlust personskadaunderhållsskyldigpersonskaderegleringansökan gemensam vårdnadpartiell bodelningjuridiska tjänsterfamiljeadvokatjuridisk rådgivning familjerättbrottmålersättning sveda värkersätta personskadaskaderegleringbrottsmåltestamente arvarvsrätt särkullbarnsamboavtalbrottsmålsadvokatgemensam vårdnadbrottsutredningersättning vanprydande ärrbrottmålsadvokatvårdnadstvist tingsrättenjuristrådgivningvårdnadsrättdelad vårdnadboutredningpsykiska skadorensam vårdnad underhålltrafikbrottbarn vårdnadstvistunderhållsstödvårdnadshavare umgängesrättjuristkonsultfamiljerättsadvokatunderhåll barnkvinnofridsbrottpersonskada advokatadvokat arvsrättsärskild förordnad vårdnadshavare

Möjliga telefonnummerformat

010204555001-020 455 50010-204 55 500102-04 55 50010-2045550