Om Advokaterna af Klercker & Oehme

Advokaterna af Klercker & Oehme – Företaget är flexibelt och jobbar på olika arbetsorter runt om i landet men är vardagligen stationerade i två kontor, Nyköping och Stockholm. I dag är vi totalt sex medarbetare, varav fyra är verksamma jurister.

Affärsjuridik

Affärsjuridik kan bland annat innebära bolagsbildning, aktieägaravtal, anställningsavtal för nyckelpersoner, arbetsrätt, avtal och avtalstolkning eller kommersiella tvister.

Allmän praktik

Tillvaron innehåller ibland oväntade situationer, ibland ska du köpa eller ge bort något av större värde. I dessa fall kan det då vara bra att kontakta en advokat för att se till att allt går rätt till. Vi hjälper dig med livets alla vanliga händelser som köp och gåvor och hjälper dig med avtal kring dessa händelser. Detta kan till exempel vara rådgivning, köp och gåvor, avtal och avtalstolkning eller samägande av lös egendom.

Brottmål

När du har utsatts för ett brott har du ofta möjlighet att få ett målsägarbiträde för att hjälpa dig i processen med bl.a. skadestånd och biträda dig vid förhör. När ett barn utsätts för ett brott kan det ibland finnas ett behov att någon utöver föräldrarna hjälper barnet, vi hjälper då till som särskild företrädare för barnet. Detta kan till exempel vara offentlig försvarare (Advokat UllaBella af Klercker, Advokat Per Oehme), målsägarbiträde och särskild företrädare för barn. Observera att vi utses av tingsrätten, men att du som enskild har rätt att begära någon av oss.

Familjerätt

Livet innehåller många olika skeden som äktenskap, barn, skilsmässa och dödsfall, dessa naturliga livshändelser kan medföra problem som kan vara svåra att förutse utan ordentlig kunskap i gällande rätt. Med rätt hjälp går även de värsta livshändelser kanske lite lättare. Detta kan vara gåva mellan makar, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, samägande, samboavtal, testamente, bouppteckning och arvskifte.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt kan innebära mycket och kan påverka många. Bland annat kan det handla om bostadsrätt, hyresrätt, uppsägningar och avhysningar, arrende, nyttjanderätter, intrång i fastighet, samfällighet, servitut, fel i fastighet, entreprenader och entreprenadtvister, samägande av fastighet, god man enligt samäganderättslagen eller jakträtter och jaktjuridik.

Advokaterna af Klercker & Oehmes utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Bildgalleri

  • Advokaterna af Klercker & Oehme Advokatbyrå, Nyköping - 1
  • Advokaterna af Klercker & Oehme Advokatbyrå, Nyköping - 2
  • Advokaterna af Klercker & Oehme Advokatbyrå, Nyköping - 3

Advokaterna af Klercker & Oehme, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namnAdvokatfirman Af Klercker Aktiebolag
BolagsformAktiebolag
Datum för upprättande14.08.1989
Org.nr:5563665438
ArbetsgivaravgiftRegistrerad
Aktiekapital100000
Omsättn.intervall5000 - 9999
F-skattJa, registrerad för F-skatt
Registrerad för momsJa
SNI-bransch69101 Advokatbyråverksamhet

Exekutiva befattningar/Administration

Ulla-Bella Magrete af KlerckerVerkställande direktör
Ulla-Bella Magrete af KlerckerLedamot
Per Georg OehmeSuppleant
Carl Magnus HallbergRevisor

Kategorier

Sökord

konkurslptSocialrättallmän praktikFörvaltningsrättanställningsavtalbolagsbildningAdvokatbyråeräktenskapsskillnadutmätningjuristhjälpaktieägaravtalbodelningsavtal sambofamilj advokatensam vårdnad rättigheterbodelningservitutbodelning samboensam vårdnad ansökanbrottsanmälanjuridisk byråskaderegleringarkommersiella tvisterinternationell familjerättarvsrätt barnadvokat familjerätt[jurist]lvmlvufamiljejuristbodelningsavtaljuridisk konsultarbetsrättfamiljerätt juristbouppteckningjaktjuridikfamiljerätt ensam vårdnadgrov misshandel straffasylärendenUngdomsmålanstiftan brottadvokat brottmålfamilje rättbarns arvsrättgranska avtalindirekt skadaadvokat testamentebrottsmisstänktgemensam vårdnad reglerutsökningsrättjuridisk rådgivarefamiljerättinbördes testamenteadvokat brottsmålfamiljerätt rådgivningensam vårdnad umgängesrättenskild egendom bodelningjuristfirmaFamiljemålaffärsjuridikbodelning inom äktenskapetjuridisk hjälpbodelning äktenskapjuristerförundersökning brottmålbrottmål juristensam vårdnadbodelning fastighetensam vårdnadshavareersättning arbetsskadainkomstförlust personskadahyresrättvårdnaddödsbo juristfastighetsrättansökan gemensam vårdnadjuridiska tjänsterarvsrättfamiljeadvokatbostadsrättjuridisk rådgivning familjerättbrottmålersättning sveda värkbodelning under äktenskapetersätta personskadafamiljerätt advokatbrottsmålarvsrätt särkullbarnbrottsmålsadvokatfamiljerätt advokatergemensam vårdnadtrafikskadeärendenbrottsutredningersättning vanprydande ärravtalbrottmålsadvokatjuristrådgivningjuridisk rådgivningboutredningdelad vårdnadensam vårdnad underhållavtalstolkningbarn vårdnadstvistjuristkonsultfamiljerättsadvokatarvskifteskadeståndarrendekvinnofridsbrottadvokat arvsrätt

Möjliga telefonnummerformat

010204555001-020 455 50010-204 55 500102-04 55 50010-2045550