Om Advokatbyrån Suzanne Åstedt

Advokatbyrån Suzanne Åstedt har bedrivit juridisk verksamhet i Mölndal sedan 1992, främst inom familjerättens olika områden, men även inom skatterätten som berör privatpersoner och småföretagare. Därutöver lämnar vi även juridisk rådgivning inom allmän juridik.

Om Advokatbyrån Suzanne Åstedt

Advokatbyrån Suzanne Åstedt har bedrivit juridisk verksamhet i Mölndal sedan 1992, främst inom familjerättens olika områden, men även inom skatterätten som berör privatpersoner och småföretagare. Därutöver lämnar vi även juridisk rådgivning inom allmän juridik.

Advokat Suzanne Åstedt är också biträdande Notarius Publicus.

Skatterätt

kan innefatta både rådgivning inför en tänkt försäljning och upprättandet av deklarationer för privatpersoner och småföretagare.

Specialistkompetens inom skogsbeskattning för Dig som innehar en näringsfastighet.

Notarius Publicus

Notarius Publicus är en person, utsedd av länsstyrelsen, som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat

- att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar,

- att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,

- att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

- att efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,

- att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

- att bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan samt

att utfärda apostille.

Advokatbyrån Suzanne Åstedts utvalda länkar

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Advokatbyrån Suzanne Åstedt, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn-
Bolagsform-
Datum för upprättande-
Org.nr:-
Arbetsgivaravgift-
Aktiekapital0
Omsättn.intervall-
F-skatt-
Registrerad för moms-
SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration