Se på karta

advokatbyrå kävlinge 

gav 84 företag inom detta område

Tostarpsvägen 1124432 Kävlinge
logo

Jag startade Advokatfirman Rikard Bondesson år 2000. Verksamheten inriktas huvudsakligen på affärsjuridik för små och medelstora företag samt fastighetsrätt - främst ärenden rörande fel i fastighet och entreprenadtvister. Då min yrkesmässiga bakgrund bland annat innefattar mångårigt arbete på domstolar, kompletteras dessa specialiseringar med en allmän praktik vilket innebär att jag tar uppdrag även gällande t.ex. familjerätt och brottmål.

Scheelevägen 1722363 Lund
logo

Företaget finns i Lund men välkomnar kunder från Kävlinge.

ADACTA Advokatbyrå erbjuder högkvalitativa juridiska tjänster till såväl privatpersoner som små och medelstora företag. ADACTAs advokater finns i Malmö, Lund, Trelleborg, Karlskrona, Landskrona och Köpenhamn, men vi åtar oss uppdrag från hela Sverige.

Blåeldvägen 4824651 Löddeköpinge
Vitsippevägen 224650 Löddeköpinge
Slöjdgatan 424430 Kävlinge
Lilla Fiskaregatan 1022222 Lund
logo

VerksamhetsområdenSolutionAllmän praktikAffärsjuridikArvs- och testamentsrättAvtalsrättBrottmålErsättningsrättFamiljerättFastighetsrättMålsägandebiträdeTvistemål

Östra Vallgatan 522361 Lund
logo

Advokaten Fredrik Bülow med verskamhet belägen i Lunds centrum. Inriktningen är brottmål, tvistemål och affärsrätt.

Klostergatan 122222 Lund
logo

Juristfirman Bark har varit verksam över 35 år i branschen. Vi har under årens lopp arbetat med ett otal juridiska ärenden inom ett antal olika områden och kan därmed erbjuda juridiska tjänster av ett brett spektra

Östra mårtensgatan 1922361 Lund
logo

Arvs- och testamentsrätt, bouppteckningar, boutredningar och arvskiften, vårdnadstvister, skilsmässor, bodelningar, tvångsvård m.m. Välkommen att kontakta mig.

(5)

Klostergatan 2A22222 Lund
logo

Vi finns därför att vi är övertygade om att du behöver kvalificerade och smarta råd – inte en förklaring av rådande rättsläge. Vi vill att du ska kunna fatta kloka och genomtänkta beslut, och vår roll är att ge dig de handlingsalternativ och rekommendationer som gör att dessa känns trygga och välgrundade.Vi ser juridiken som verktyg, inte som ett självändamål.

Spårsnögatan 2822652 Lund
Tinghögsvägen 4622240 Lund
Tryckerigatan 122236 Lund