Se på karta
Torggatan 131131 Falkenberg

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap för att tillvarata din rätt.Kontakta oss om du behöver sakkunnigt biträde med försvararuppdrag eller uppdrag som målsägandebiträde i brottmål. I civilmål kan du få biträde i tvister och vid förhandlingar, för att därvid på bästa sätt tillvarata din rätt.