Om adacta

ADACTA Advokatbyrå erbjuder högkvalitativa juridiska tjänster till såväl privatpersoner som små och medelstora företag. ADACTAs advokater finns i Malmö, Lund, Trelleborg, Karlskrona, Landskrona och Köpenhamn, men vi åtar oss uppdrag från hela Sverige.

Vad kan vi göra för dig?

ADACTA erbjuder högkvalitativa juridiska tjänster till såväl privatpersoner som små och medelstora företag med tyngdpunkt på humanjuridik. ADACTA består av ett nytänkande team som inte är rädda för att gå utanför de förutbestämda ramarna. ADACTA kan naturligtvis även hjälpa till med ansökan om både rättshjälp och rättsskydd. ADACTA är advokatbyrån som alltid sätter dig i första rummet. Vår filosofi är att alltid bistå våra klienter med högkvalitativ och effektiv juridisk rådgivning. Om du är nöjd är vi nöjda.Välkommen med din förfrågan om hur vi kan hjälpa dig.

Misstänkt eller utsatt för brott?

ADACTA har en gedigen erfarenhet av brottmål och byråns advokater företräder brottsmisstänkta i alla typer av brottmål. ADACTA har både kvinnliga och manliga målsägandebiträden med stor erfarenhet av att arbeta med brottsoffer. ADACTA har även målsägandebiträde med specialkompetens för brottsutsatta kvinnor.

Affärsjuridik

ADACTAS affärsdivision bistår allt från enmansföretag till publika bolag. ADACTA har en väl inarbetad metod för att finna den perfekta lösningen vid varje enskild situation. Vi på ADACTA älskar nya utmaningar och ser fram emot en kontakt från er för att förutsättningslöst diskutera hur vi kan hjälpa ert företag.

Familjerätt

ADACTA kan då bistå med juridisk hjälp och har bland annat kompetens inom följande område: Vårdnads-, boende- och umgängestvister, sambotvister, äktenskapsskillnader, bodelning, testamente- och arvstvister.

Migrationsrätt

ADACTA har både kvinnliga och manliga offentliga biträden med stor erfarenhet av att arbeta med både vuxna asylsökande samt med ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. ADACTA kan även hjälpa dig som behöver hjälp med att söka arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Välkommen med er förfrågan om hur vi kan hjälpa dig.

Innehållet i denna modul är ändrat av användare

Äger du företaget?

Logga in

adacta, Företagsinformation

Officiell information

Juridiskt namn

-

Bolagsform

-

Datum för upprättande

-

Org.nr:

-

Arbetsgivaravgift

-

Aktiekapital

-

Omsättn.intervall

-

F-skatt

-

Registrerad för moms

-

SNI-bransch

Exekutiva befattningar/Administration

Finansiell information

Omsättning

-

Vinstmarginal

-

Anställda

-

Kategorier

Sökord

affärsrättadvokat företagadvokat affärsrättFöretagsförvärvvårdnadstvistavtalstvistadvokatavtalsgranskningtvisterföretagsöverlåtelserbra advokatadvokatbyråkommersiella tvisterensam vårdnadgemensam vårdnadadvokat byråLVMaktieägaravtaladacta advokatertvångsvårdAffärstvistadvokat civilrättLVUTvistemåladvokatfirma privatbodelningföretagsadvokatumgängesrättbodelning samboskilsmässa barnentreprenadtvistfordranjuristmålsägandebiträdeadvokat asylrättadacta advokatadvokat ekonomiförsvarsadvokatadvokat i familjerättsocialrättadvokatfirma privatpersonObeståndstämningsansökantvistbrottsmisstänktmigrationsrätttvist skilsmässaadvokatbyrå privatfamiljerättoffentlig försvarareadvokat rättsprocesstämningadvokat kalendegatanutsatt för brottadvokatfirma företagadvokat för uppehållstillståndadvokat affärsjuridikaffärsjuridikjuridisk hjälpadacta advokatbyrå abbodelning äktenskaptestamenteadvokatbyrå privatpersonförsvars advokat arbetsrättadvokat magnus hermanssondue dilligenceskilsmässaadvokat privatvårdnadmisstänkt för brottadvokat arbetsrätt uppsägningfastighetsrättuppehållstillståndadvokat privatpersonEntreprenadjuridikäktenskapsförordaffärsjuristadvokat stortorgetvårdnadstvist barnöverlåtelseadvokat förening iArbetsrättBrottmålsadvokatadvokatfirmaföretags advokatbrottmåladdacta advokatbyråfranchisejuridikadacta advokat asylrättadvokat fastighetsrätthumanjuridikföretagsöverlåtelsesamboavtaladvokat adactabrottsofferAvtals- och köprätttvist bodelningoffentligt biträdeblivit stämdadvokat arbetsrättadvokat för kontraktfrågotjuridisk rådgivningAffärstvistersöka asylföretagsjuristavtalsrättlagen om vård av ungaasylentreprenadavtallagen om vård av missbrukarearvstvistbolagsrättadvokat gratis rådgivningadvokatbyrå företagadvokat arvsrätt

Möjliga telefonnummerformat

04098110004-098 11 00040-98 11 000409-811 0004091794004-091 79 40040-91 79 400409-179 40