Åbykulle AB
Vägbeskrivning
 • Lindhagensgatan 126
  11251 STOCKHOLM
  Visa vägbeskrivning
  010-453 40...
  Visa nummer
  Statens institutionsstyrelse är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.Vårt uppdrag är att ge de ungdomar och vuxna som kommer till oss bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Placeringen sker på socialtjänstens uppdrag och efter beslut i förvaltningsrätten.Vi tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.
 • Elsa brändströms gata 54
  12952 HÄGERSTEN
  Visa vägbeskrivning
  08-603 35...
  Visa nummer
  ABC Jourhem erbjuder i samarbete med ett trettiotal familjer, jourhem till barn och unga, som av olika skäl inte kan bo kvar hos sina föräldrar.
 • Båtsmanskroken 28
  12940 HÄGERSTEN
  Visa vägbeskrivning
  08-500 204...
  Visa nummer
  EVIA erbjuder HVB, öppenvård, grundskola, terapimottagning samt utbildning/handledning i Stockholmsområdet. Inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys är grunden för all behandling och bemötande i våra verksamheter.
 • Stockholmsvägen 55
  76143 NORRTÄLJE
  Visa vägbeskrivning
  0176-23 98...
  Visa nummer
  Husinge behandlingshem tar emot klienter med beroendeproblematik som vill ha hjälp med att leva ett drogfritt liv. Vi arbetar evidensbaserat och erbjuder substitutionsmedicinering, behandling och terapi enligt KBT och ACT. Vårt ACT-program är ett manualbaserat program som ger klienten verktyg att bli drogfri och förhålla sig drogfri. Behandlingen är framgångsrik och uppskattad.
 • Valåker 2
  15392 HÖLÖ
  Visa vägbeskrivning
  08-551 711...
  Visa nummer
  Åbykulle är ett socialterapeutisk boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning.Verksamheten erbjuder individanpassade lösningar för personer § LSS personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning, problemskapande beteenden och stora omvårdnadsbehov.Åbykulle vänder sig till individer som är i behov av en småskalig helhetslösning i en skyddad miljö.Inriktningen bygger på socialterapi och neuropsykiatri.
 • Rosendalsgård
  19491 UPPLANDS VÄSBY
  Visa vägbeskrivning
  08-590 309...
  Visa nummer
  Rosersbergsvikens behandlingshem är ett särskilt boende och omsorgsboende i en liten och vacker miljö! Vi vänder oss till personer inom autismspektrumhandikapp, Asperger, autism oftast med ett förståndshandikapp eller svagbegåvning. Gästerna kommer oftast från Stockholm/Uppsala-regionen då man som andra vill ha nära till sina familjer.
 • Gustavslundsvägen 18
  16751 BROMMA
  Visa vägbeskrivning
  08-619 25...2
  Visa nummer
  LP-riks har ett omfattande arbete med beroendevård på olika sätt. Vi driver två behandlingshem dit personer med missbruks-och beroendeproblematik får komma och bo under en viss tid och samtidigt genomgå ett behandlingsprogram. Det finns även stödboenden för dem som behöver stöd i sitt dagliga liv för att kunna bibehålla sin drogfrihet t.ex. direkt efter en behandling.Välkommen att kontakta oss för mer information!
 • Framnäsbacken 4
  17166 SOLNA
  Visa vägbeskrivning
  010-166 50...
  Visa nummer
  VÅR VISIONHos Adela omsorg har vi en tydlig vision:Trygg omsorg på dina villkor.Detta återspeglas både i vårt dagliga arbete ochi vår långsiktiga utveckling.
 • Östermalmsgatan 5
  11424 STOCKHOLM
  Visa vägbeskrivning
  08-720 19...
  Visa nummer
  Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för personer som lever med hiv. Vår primära målgrupp är msm (män som har sex med män) men idag är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Vårt syfte är att samla personer som lever med hiv till utbildning, kontakt, stärka kamratliga relationer, ge stöd samt erbjuda psykosocial verksamhet.
 • Lindetorpsvägen 11
  12163 JOHANNESHOV
  Visa vägbeskrivning
  08-600 46...
  Visa nummer
  BoF Barn och familjejouren är en unik verksamhet som arbetar på uppdrag åt socialtjänsten. Hos oss är familjehemmen en så viktig del av ett helt behandlingsteam så vi kallar dem behandlingsfamiljer. Behandlingsfamiljerna och teamet med barnläkare, psykiater, psykologer, socionomer, pedagog, samordnare och massageterapeut arbetar tillsammans för att placerade barn och ungdomar skall lyckas i skolan, få en bra fritid och god hälsa.
 • Prästgårdsgränd 2
  12544 ÄLVSJÖ
  Visa vägbeskrivning
  08-501 293...
  Visa nummer
  SNABBFAKTABufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Det innebär att vi inte har något vinstintresse och att alla, oavsett religiös eller politisk bakgrund, är välkomna till oss.Vi har funnits sedan 2001 men hette tidigare Bryggan.Bufff finns idag på 10 platser i Sverige.Vi arbetar efter Barnkonventionen.
behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem stockholm gav 1437 företag
Static map